Skip to content

Tapsifüles óvoda

A Gasztonyi Tapsifüles Óvodában természetközeli, jól felszerelt, családias, nyugodt környezetben történik az óvodás korú gyermekek nevelése.

Küldetésünk: a gyermeket – mint fejlődő személyiséget- szeretetteljes gondoskodás, különleges védelem illeti meg.

A harmonikus, sokoldalú személyiségfejlesztést, az egyéni képességek kibontakoztatását a szervezett és spontán élethelyzetek, ünnepek, gazdag hagyományok, és élménydús programok szervezésével segítjük elő.

Feladatunk, hogy az óvodáskor végére minden kisgyermek alkalmassá váljon az iskolára, és saját maga képességeihez mérten a legmagasabb szintre fejlődjön.

Biztosítjuk az óvodáskorú gyermekek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit.

 Az óvoda címe: 9952 Gasztony, Fő utca 20.

 Telefonszám: 30/364-6571

 E-mail: tapsifules2@gmail.com

 Fenntartó: Gasztony Községi Önkormányzat: 94/538-009

 Óvodavezető: Bognárné Peszeszér Lívia

 Férőhely: 1 gyermekcsoport: 21 férőhely

 Nyitva tartás: 7 órától 16 óráig

Az intézmény tevékenységi köre, alapfeladatai, szakfeladatai:

 • Óvodai nevelés: a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében, s ellátja a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is.
 • Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése: a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, akik neveléséhez a fenntartó a személyi és tárgyi feltételeket biztosítani képes.
 • Kiemelten tehetséges gyermekek óvodai nevelése.
 • Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelése

Óvodánkban az alábbi ünnepeket tartjuk:

 • A gyermeki élet hagyományos ünnepei:
  mikulás, karácsony, farsang, születésnapok, gyermeknap
 • Nyilvános ünnepeink: anyák napja, búcsúztató
 • Nemzeti ünnep: március 15.
 • Természetvédelemhez kapcsolódó ünnepeink: Állatok világnapja, Föld napja, Víz világnapja, Madarak és fák napja
 • Hagyományok: (részvétel a település életében) szereplés az Idősek napján,

adventi, karácsonyi műsor

 • Egyéb ünnepeink: Népmese világnapja, Szent Márton nap, Egészségnevelési hét

Polgármesteri köszöntő

Gasztony község a Rába völgyében, Körmend és Szentgotthárd között félúton található. Mindkét város negyedórányira van a 8-as számú úton. A községet nem szeli ketté főútvonal, nincs áthaladó forgalom, ami összekötné a környező településekkel, ezért nyugodt, tiszta levegővel és környezettel rendelkező, csodaszép falu. Honlapunkon településünkről a legfontosabb tudnivalókat olvashatja el, megtalálhatja intézményeink, szervezeteink címét és telefonszámait és közérdekű információk is állnak rendelkezésükre.(A folytatáshoz kattintson ide!)