Skip to content

Tűzgyújtási tilalom

Tájékoztatom a település lakosságát, hogy Gasztony település belterületén az avar és kerti hulladékok égetése 2022. szeptember 30. napjáig TILOS!

2022. október 1. napjától az avar és kerti hulladékok égetésére az alábbi szabályok vonatkoznak:

Avar és kerti hulladék: lehullott falomb, avar, gyökérmaradvány, szár, levél, kaszálék, nyesedék.

Hasznosítás: a kerti hulladék komposztálása

A község területén az avar és kerti hulladékot elsősorban hasznosítani, komposztálni kell.

Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése keddi és pénteki napokon 06.00 – 20.00 óráig megengedett, kivéve, ha a kijelölt napok ünnepnapra esnek.

Nyílttéri égetés során a meteorológiai viszonyokra figyelemmel kell lenni. Égetni csak szélcsendes időben szabad. Tilos az avar és kerti hulladék égetése május 1. és szeptember 30. közötti időszakban.

Az avart és kerti hulladékot égetni nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett csak olyan helyen és területen szabad, ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.

A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetve eloltható.

A füstképződés csökkentése érdekében a nem komposztálható avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell. Az eltüzelés csak olyan adagokban történhet, amely nem veszélyezteti a tűz környezetét. Nyers, megázott avar és kerti hulladék égetése tilos. Az égetendő növényi hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladékot. Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt. Amennyiben fennáll a tűz feléledésének veszélye, gondoskodni kell annak belocsolásáról, vagy földréteggel történő lefedéséről. Az elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól az önkormányzat rendelete nem ad felmentést.