Skip to content

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

GASZTONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében
Óvodavezető munkakör/feladatkör betöltésére.

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 11751
Intézményi iktatószám: G/128-1/2023

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az óvoda irányítási, ellenőrzési és munkáltatói
feladatainak ellátása, az intézmény alapító okirata szerinti alap- és kiegészítő tevékenységek
ellátásának biztosítása, kapcsolattartás a fenntartóval.
Betöltendő állás szakmacsoportja: köznevelés
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Középvezetői
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott idő – 5 évre szóló
vezetői megbízás, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Gasztony
Álláshirdető szervezet bemutatása: Az óvodavezető a feladatait a Gasztonyi Tapsifüles
Óvodában (9952 Gasztony, Fő utca 20.) látja el. Az óvoda egy vegyes csoporttal működik.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet
honlap címe stb.): A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Miklós
Polgármester nyújt, a 30 549 0136 -os telefonszámon. A vezetői megbízás határozott időre: 2023.
augusztus 16-tól 2028. augusztus 15-ig szól.

Feltételek, Előnyök Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
  Elvárt végzettség/képesítés:
 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA),
  Óvodapedagógusok képzése, Főiskola, Felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és
  szakképzettség
 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA),
  Óvodapedagógusok képzése, Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői
  szakképzettség

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 5
Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló
  nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
  eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
 • vezetői program
 • szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása
  A pályázat benyújtásának határideje: 2023.07.10. 00:00
  A pályázat elbírálásának módja: A pályázatokat Gasztony Község Önkormányzata Képviselőtestülete bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné
  nyilvánítására.
  A pályázat elbírálásának határideje: 2023.08.10. 00:00
  A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.gasztony.hu
  Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.08.16.
  Publikálás tervezett időpontja: 2023.06.05.