Skip to content

Pályázat kommunális dolgozó munkakörre

Pályázat kommunális dolgozó munkakörre

Gasztony Közsség Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet

kommunális dolgozó

munkakör betöltésére az alábbiak szerint:

A közalkalmazott jogviszony időtartama:

határozatlan ídejű közalkalmazott jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye ,9952 Gasztony , Fő utca 39.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Gasztony Község Önkormányzata ingatlanainak karbantartása, zöldterületek gondozása, rendezvények lebonyolításában való közreműködés

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a ” Közalkalmazottak jogállásáról szóló ” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • 8 Általános,
  • B kategóriás jogosítvány,
  • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
  • Kiváló szintű önálló munkavégzésre való készség,

Előnyt jelentő kompetenciák:

  • a településen lévő lakó-, vagy tartózkodási hely
  • Szakmunkás végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • a pályázó személyi adatai, szakmai önéletrajz, iskola végzettséget igazoló okmány másolata — érvényes gépjárművezetői engedély másolata, – 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyitvány – nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez történő hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. áprili 1. napjától tölthető be

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton , a pályázatnak a Gasztony Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (9952 Gasztony, Fő utca 39.) Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését. Kommunális dolgozó.

Személyesen: Nagy Miklós polgármester, Vas megye, 9952 Gasztony , Fő utca 39.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtási határidőt követő képviselő-testületi ülésen. A Képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 31.

A pályázattal kapcsolatosan Nagy Miklós Polgármesternél a 30 549 0136-os telefonszámon lehet érdeklődni.

Gasztony Kközség Önkormányzata Képviselő-testülete nevében:

Nagy Miklós

polgármester