Skip to content

Várja kis lakóit a Tapsifüles Óvoda!

A Gasztonyi Tapsifüles Óvodában természetközeli, jól felszerelt, családias, nyugodt
környezetben történik az óvodás korú gyermekek nevelése.
Küldetésünk: a gyermeket – mint fejlődő személyiséget- szeretetteljes gondoskodás,
különleges védelem illeti meg.
A harmonikus, sokoldalú személyiségfejlesztést, az egyéni képességek kibontakoztatását a
szervezett és spontán élethelyzetek, ünnepek, gazdag hagyományok, és élménydús programok
szervezésével segítjük elő.
Feladatunk, hogy az óvodáskor végére minden kisgyermek alkalmassá váljon az iskolára, és
saját maga képességeihez mérten a legmagasabb szintre fejlődjön.
Biztosítjuk az óvodáskorú gyermekek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit.

Az óvoda címe: 9952 Gasztony, Fő utca 20.
Telefonszám: 30/364-6571
E-mail: tapsifules2@gmail.com
Fenntartó: Gasztony Községi Önkormányzat: 94/538-009
Óvodavezető: Bognárné Peszeszér Lívia
Férőhely: 1 gyermekcsoport: 21 férőhely
Nyitva tartás: 7 órától 16 óráig

Az intézmény tevékenységi köre, alapfeladatai, szakfeladatai:
 Óvodai nevelés: a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő
intézmény, a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló
foglalkozások keretében, s ellátja a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő
feladatokat is.
 Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése: a többi gyermekkel együtt nevelhető
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, akik neveléséhez a fenntartó a
személyi és tárgyi feltételeket biztosítani képes.
 Kiemelten tehetséges gyermekek óvodai nevelése.
 Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelése

Óvodánkban az alábbi ünnepeket tartjuk:
 A gyermeki élet hagyományos ünnepei:
mikulás, karácsony, farsang, születésnapok, gyermeknap
 Nyilvános ünnepeink: anyák napja, búcsúztató

 Nemzeti ünnep: március 15.
 Természetvédelemhez kapcsolódó ünnepeink: Állatok világnapja, Föld napja, Víz
világnapja, Madarak és fák napja
 Hagyományok: (részvétel a település életében) szereplés az Idősek napján,
adventi, karácsonyi műsor
 Egyéb ünnepeink: Népmese világnapja, Szent Márton nap, Egészségnevelési hét
Köménymag egyesület