Skip to content

Gasztonyi Hírmondó 2021 május

Kedves Édesanyák és Nagymamák! Gasztony Község Önkormányzata szeretettel és tisztelettel köszönti az édesanyákat, nagymamákat, keresztanyákat, nagynéniket! 

A legszebb tavaszi hónap, a virágos május kezdetének első vasárnapja nem véletlenül lett 1925. óta az édesanyák ünnepe. Ekkor bontja ki díszeit a legtöbb növény, így azoknak legpompásabb virágait választhatjuk és köthetjük az Anyák-napi csokorba. Ezen a napon virággal, ajándékokkal köszönik meg a gyermekek mindazt a gondoskodást, szeretetet, amit édesanyjuktól kaptak. Azoknak, akiknek életünket köszönhetjük és hálánkat fejezzük ki nagy jóságukért és szeretetükért. Mert kitől kapjuk a legtöbb szeretetet, az édesanyától. Ezen a kedves napon, az Anyák-napján az elven, lüktető és rohanó életben megállunk egy pillanatra, hogy szívünk minden melegével, a gyermeki szeretet és hála tüzével köszöntsük a drága édesanyákat.

Meghívó

Mindenkit szeretettel várunk 2021. május 29-én a gasztonyi Községházához, ahol délután 3 órától kezdődik a gyereknap, majd 6 órakor a Hősök napi megemlékezés, s ezt követően pedig a májusfa kitáncolása.

A május 29-i rendezvények akkor valósulhatnak meg, ha országosan engedélyezik szabadtéri rendezvények megtartását!

Gyermeknapi program:

  • Málnaszörp ívó verseny
  • Lekváros kenyérevő verseny
  • Kisebb akadály pálya
  • Csillám tetkó
  • Aszfalt rajz verseny.

Rajzpályázat:

Karácsonyi rajzpályázatunkra nagyon szép rajzok érkeztek. Ezek közül a következő hármat emelném ki. Az Ő rajzukat egy kis ajándékkal díjazzuk melyet, az Önkormányzat nevében a falugondnok juttat el részükre.
Sáfár Viktória
14 éves 6.osztály
Talabér Regina
9 éves 4. osztály
Szabó Luca
10 éves 4. osztály

Pünkösd:

A Pünkösdkor a Szentlélek kiáradását ünnepeljük, mely ezen a napon áradt ki Jézus tanítványaira, az apostolokra. Idén Pünkösd vasárnap május 23., Pünkösd hétfő május 24-ei napra esik.

A magyar kultúrában több szokás kötődik a pünkösdhöz. Több elemük a kereszténység előtti időkbe nyúlik vissza (Májusfa, Pünkösdi király, Tavaszköszöntés, Pünkösdi királynéjárás, Pünkösdölés, Törökbasázás, borzakirály, rabjárás, Csíksomlyói búcsú).

Májusfa állítás:

A májusfát vagy májfát csoportba szerveződve állították a legények a lányoknak, akiknek ez nagy megtiszteltetés volt. Magas, sudár fák voltak erre alkalmasak, melyeket a kerítésoszlophoz rögzítettek éjjel vagy kora hajnalban. Általában színes szalagokkal, étellel-itallal is díszítették. Legtöbbször az udvarló legény vezetésével állították a fát, de egyes területeken a legények a rokonlányoknak is állítottak. Gyakran a közösségeknek is volt egy közös fája, aminek a kidöntését ünnepély, és táncmulatság kísérte. A lányok viselkedése szinte falvanként változott. Volt, aki kiment és megkínálta a legényt borral. Tápiószentmártonban a májfára kerülő szalagokat a lány kölcsönözte a legénynek. Általában az udvarló legény állította fel, de egyes községekben a legények a rokon lányoknak is állítottak májusfát. A májusfa felállításának legjellemzőbb, hagyomány szerinti időpontja az április 30-áról május 1-jére virradó éjszaka volt. A májusfát vagy májusi gallyat világosig őrizni kellett. A két háború között divatba jött a szerenád, az éjjelizene május elsején. Nagykőrösön amelyik lánynak már volt udvarlója, az május 1-jén kapott májusfát. Leggyakrabban nyárfa volt, de állítottak vadkörtét, orgonát, vadpiszkét is. A fákra színes papírszalagokat akasztottak. Ezután szerenádot adtak, amit a lánynak fogadni illett egy szál gyufa meggyújtásával. A szerenádot követően a lány kiment és borral kínálta a legényeket. Ez a szokás egyes falvakban még napjainkban is élő hagyományként van jelen. A hajadon lányok kapuját bekötözik, hogy ne tudjon megszökni, és a kerítés elé díszes (általában krepp) szalagokkal feldíszített fát állítanak, amire kisebb nagyobb ajándékokat (italok, ajándékcsomagok, parfüm, virág, ékszerek, lufikat stb.) is kötözhetnek az udvarlók. Egy kerítés előtt az illendőség szerint egy fának szokás állnia, de előfordul, hogy versengés alakul ki a faállítók között, ilyenkor kettő vagy több fa is kerülhet a kerítés elé. Egyes vidékeken a májusfaállítás alternatívája az udvarlók részéről a májuskosár köttetése. Ez egy nagyobbacska kosár, teli ajándékkal és színes virágokkal, szalaggal átkötve. A májusfák kidöntése járt együtt általában nagyobb ünnepélyességgel, táncmulatsággal. A májusfa ledöntésének szertartásos mozzanata volt a fa kőrül táncolása, a májusfára mászás. Különösen nehéz volt a lehúzott kérgű, magas fát megmászni. Azé lett a tetejére erősített ital, akinek ez sikerült. A legények gyakran megtréfálták egymást azzal, hogy az üvegbe paprikás vizet tettek. Némely településeken hagyományőrző rendezvényként éledt újjá a rendszerváltást követő időszakban a májusfaállítás szokása, egy közös, községi fa felállításával – az adott község főterén vagy valamelyik frekventált közterületén –, majd május végén a kidöntésével. Ilyenkor általában az állításhoz és a kidöntéshez egyaránt kapcsolódhat valamilyen települési ünnepi rendezvény, táncos mulatság.

Magyar hősök emléknapja:

A magyar hősök emlékünnepét május utolsó vasárnapján tartják azokra a magyar katonákra és civilekre emlékezve, akik az életüket áldozták Magyarországért. Az ünnepen általában katonai tiszteletadással egybekötött koszorúzási megemlékezést tartanak. Az elesett magyar hősök emlékezetét először az első világháború idején, 1917-ben iktatták törvénybe.

A gasztonyi hősök is sokan voltak

Nem csak két emléktábla a templom homlokzatán, nem csak a két névsor ott, a 2005-ben felállított Magyar Golgota emlékművön. Nem csak nevek, akik kötelességük teljesítése közben odavesztek valahol. Hősök, mert mindezt az otthon maradottakért, a jövőért, végső soron miértünk tették.

Ferenc Jóska hívó szavára elmentek először a Nagy Háborúba. A gasztonyiak már 1914-ben ott voltak az orosz fronton, majd később az olaszon is. A világháború első gasztonyi hőse 1915-ben, valahol a Kárpátok előterében vesztette életét a hazáért, értünk. Játszunk el a gondolattal, mi lett volna, ha nem markolja meg azt a puskát? Az, hogy már 1914 decemberére a cári orosz csapatok kezére került volna az ország, vagy annak nagyobbik része. De akkor ott, a havas hegyekben megállították a többszörös túlerővel támadó muszka hadsereget. Úgy is, hogy a hegyi terep miatt leszállt a lóról a huszár, aztán karabélyának csövét megragadva vetette rá magát a tömegekben rohamozó ellenségre. Bizony ez is megtörtént, és a magyar huszár megállította a támadást. Itt van előttem apai nagyapám, Pálffy Ignác tábori levelezőlapja, amit a trencsénteplici hadikórházból, sebesülten írt barátjának, Nikicser János úrnak címezve. Ott sebesült meg, olyan magas hegyek között, amilyeneket még nem is látott. De hazajött szerencsére, így születhetett meg apám, és lehettem én.

De sokan voltak Gasztonyból is, akik nem jöttek haza. Különösen hiányoztak még gyermekkoromban is azok, aki a Don-kanyarban maradtak ott. A két nagynéném férje, jó mesteremberek. Három árvát hagytak itt, és egy mindig fájó emléket. Elmentek a hívó szóra, hogy harcoljanak a hazáért. Igen, a kommunizmus ellen küzdöttek, s mindaz, ami miatt odamentek, sajnos valósággá vált, mégpedig négy hosszú évtizedre. Amit még most is nyögünk. Elmentek küzdeni több ezer kilométerre, meghaltak a faggyal, a túlerővel szemben, de negyven évig még csak beszélni sem lehetett róluk. Persze, arról sem, hogy mit műveltek a Gasztonyba megérkező „felszabadítók”. Akik a Don-kanyart tartották, hamar fasiszta agresszorok, utolsó csatlósok lettek az újraírt történelemben. Akik miatt még sírni sem lehetett, csak otthon, ha senki sem látta.

Nagyapám fiának, apámnak szerencséje volt, amerikai hadifogságba esett. És épen hazajött, nem ment el az oroszokhoz igazolást kérni. Igaza volt, akik elmentek Celldömölkre, azokat hadifogolyként évekre elvitték, s jó, ha betegen hazajöhettek. Rájuk is emlékezzünk most, a Hősök Napján, de emlékezünk az özvegyekre és az árván maradt anyákra is. Mert ők is hősök voltak a nehéz hétköznapokban, a nagybetűs életben.  (PL)

Gyereknap:

A gyermeknap a világ sok országában ünnepnap. A nemzetközi gyermeknap megünneplése Törökországból ered. Az ünnep célja, hogy megemlékezzenek a világ gyermekeinek testvériségéről és egymás közti megértésről, valamint a gyermekek jóléte érdekében kifejtett küzdelemről. Hazánkban május 30. vasárnap ünnepeljük.

Felelős állattartás elősegítése

Magyarország Kormánya pályázatot írt ki az önkormányzatok számára a Magyar Falu Programban a felelős állattartást elősegítő ivartalanítási programra, az állatok veszettség elleni összetevőt tartalmazó védőoltással (veszettség elleni védőoltás) történő beoltására és transponderrel történő megjelölésére.

A pályázat kiterjed a település lakóinak tulajdonában lévő kutyák, macskák állatorvos által elvégzett:

  •  ivartalanítására és/vagy
  • kizárólag veszettség elleni összetevőt tartalmazó védőoltására és/vagy
  • transzponderrel (mikrochippel) történő megjelölésére (utóbbi kizárólag ebek esetében lehetséges)

Ahhoz hogy Gasztony Község Önkormányzata pályázatot tudjon beadni, szükséges felmérni a lakosság igényeit.

Kérem, hogy amennyiben Ön igényli a tulajdonában lévő kutya, macska ivartalanítását, védőoltását vagy mikrochippel történő ellátását, akkor jelezze azt telefonon részünkre az alábbi telefonszámokon:

  • Sáfárné Pintér Ildikó falugondnok       30 5475994
  • Tóth Judit igazgatási főelőadó:             94 538021

A beérkező lakossági igények alapján nyújthatunk be pályázatot. Amennyiben a szükséges számú igény beérkezik az önkormányzatunkhoz, akkor felvesszük Önökkel a kapcsolatot a pályázathoz szükséges hivatalos nyilatkozat kitöltése és aláírása érdekében.