Skip to content

Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2022. évi munkájáról

Tisztelt Képviselő-testület, Tisztelt Lakosság!

Feladataimat az önkormányzat képviselő-testülete által elfogadott önkormányzati rendeletben és szakmai programban leírtak szerint végzem, melyek elsősorban az úgynevezett alapellátási feladatok.

Az évek folyamán egyre többen veszik igénybe a falugondnoki szolgálat által nyújtott segítséget.

A településen heti egy alkalommal van orvosi rendelés, így néha felmerült igény arra, hogy a vasszentmihályi orvosi rendelésre vigyem át a beteg embereket.

Havonta átlagosan három személyt viszek a vasszentmihályi orvosi rendelőbe, vérvételre.

  A felírt gyógyszereket az érintettek megkapták.

Az év folyamán több alakalommal történt betegek szállítása Szentgotthárdra, Körmendre, szakorvosi rendelésre. Havonta egyszer Vasszentmihályra, a védőnőhöz tanácsadásra szállítok egy anyukát, gyermekével.

Szociális étkeztetésben átlagosan 15 fő részesül, akikhez az ebédet házhoz is viszem.

Tanítási napokon  délután  2-3 óvodást viszek haza.

A falugondnoki szolgálat egyik legfontosabb célcsoportja az időskorúak lettek. A településen egyedül, vagy problémával élő lakosok fokozott figyelmet igényelnek. Ha bármi gond merülne fel, jelzéssel élek az illetékesek felé.

Jó kapcsolatom alakult ki a szentgotthárdi gondozóközponttal. A faluban több háznál is igény van gondozó segítségére, akikkel napi szinten tartom a kapcsolatot.

A falu kulturális és egyéb rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában is aktívan részt veszek.

A településen a kommunális feladatok elvégzésében aktívan közreműködök.

Úgy gondolom, a lakosság és a személyem közti jó kapcsolat biztosíték arra, hogy a szolgálat céljának megfelelően működjön. Minden esetben igyekeztem a lakosság részéről felmerült problémákra a megfelelő megoldást megtalálni.

Kérem véleményüket a szolgálat működéséről, s javaslataikat a további munkával kapcsolatosan.

Köszönöm!

Gasztony, 2022. november.                                            Sáfárné Pintér Ildikó

                                                                                                falugondnok