Skip to content

Beszámoló az önkormányzat 2022. évi munkájáról

Az önkormányzat éves munkájáról szóló közmeghallgatáson Nagy Miklós polgármester elmondta, hogy az idei év elejére még rányomta bélyegét a vírushelyzet. Kitért arra is, hogy sajnos Oroszország és Ukrajna között kitört háború is negatív hatással van ránk. Ezután megköszönte az önkormányzat nevében mindenkinek azt a sok adományt, mellyel hazánkba érkezett menekültek megsegítésére ajánlottak fel.

Nagy Miklós polgármester szerint az idei évben szerencsére már elég sok rendezvény meg tudtunk tartani. Március 15-én megemlékeztünk 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc hőseiről. Ugyancsak megemlékeztünk a Hősök Napján hőseinkről is Gasztonyban. Néhány éves szünet után ismét megtarthatta Gasztony katolikus közössége egyik legnagyobb ünnepét, az Úrnapi körmenetet és búcsút.

Augusztus 12-én V. Németh Zsolt miniszterelnöki biztos ünnepélyesen átadta a temetői parkolót és az újonnan készült óvodai KRESZ pályát. A augusztus 13-án megtartottuk a falunapot. Nagy Miklós itt megköszönte a sátor illetve színpad összeszerelésben való segítséget és hozzátette, hogy reméli hogy a következő falunapot már a saját sátrunk alatt tudjuk megtartani. A nyári programokat augusztus 14-én Mária kerti mise zárta. 

Októberben a szokás szerint megtartottuk az idősek napját. December 4 -én ismét megjött a Mikulás is, ezúttal a rossz idő miat gyalogszerrel érkezett. A Karácsonyváró december 18-án a templomban lesz, utána pedig az óvoda udvarán folytatódik a program. Az idei évben a karácsonyfát Varga Zsolt ajánlotta fel a templom elé, amiért a polgármester a köszönetét fejezte ki.

A faluban 2022-ben megvalósult fejlesztések, és azok költségvetése:

  1. Gasztony Templom utca felújítása a Magyar Falu Program keretében

Magyar Falu Program keretében 2022. évben meghirdetett Út, híd kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása fejezet alatt a Gasztony 463 hrsz-ú Templom utca felújítása történt meg.

A projekt összköltsége, támogatás összege: 30.815.465 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

  • Gasztony temető parkoló kialakítása a Magyar Falu Program keretében

Magyar Falu Program keretében 2021-ben meghirdetett Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése

Gasztony 14 hrsz-ú temetőben temető parkoló kialakítás 

A projekt összköltsége, támogatás összege: 4.993.970 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

  • Gasztony Petőfi és Ószeg utca felújítása Belügyminisztériumi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásával.

2021.évi pályázat belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcímen:

Gasztony 216 és 204 hrsz-ú Petőfi utca és Gasztony 347 hrsz-ú Ószeg utca szilárd burkolatú közutak felújítása

A projekt összköltsége:

Elnyert támogatás:                19.962.219 Ft

Vállalt önerő összege:             3.522.745 Ft

Támogatás intenzitása :                       85 %

  • Gasztonyi Tapsifüles Óvodában Kresz park kialakítása Szerencsejáték ZRt. és a Gasztony Községi Önkormányzat támogatásával 

A gasztonyi Tapsifüles Óvoda támogatási kérelmet nyújtott be a Szerencsejáték ZRt-hez az óvoda udvarán Kresz park kialakítására, melyre 750.000 forintot nyert el.

A projekt összköltsége:                     1.530.000 Ft

Elnyert támogatás összege:                  750.000 Ft

Önkormányzati hozzájárulás:              780.000 Ft

  • Leader pályázat

2022. évben benyújtott Leader pályázat keretében rendezvénysátor és mobil színpad beszerzése

A pályázat benyújtásakor:

  •  a projekt összköltsége:                     16.126.654 Ft
  • elnyert támogatás összege:               12.901.320 Ft
  • vállalt önerő:                                       3.225.331 Ft

Az árak emelkedéséből adódóan a projekt összköltsége emelkedett ez által az önerő összege is, mely 4.281.337 Ft, így 1.056.006 Ft-tal több önerőre volt szükség.

Az eszközök beszerzése megtörtént, a pályázati elszámolás folyamatban van.

  • Gasztony 0191/1 hrsz-ú külterületi út felújítása

A Vidékfejlesztési Program keretében az Önkormányzat pályázott a Mária kert megközelítéséhez a Gasztony 0911/1 hrsz-ú önkormányzati külterületi út felújítására.

A projekt összköltsége:         32.399.999 Ft.

Elnyert támogatás összege:    30.468.322 Ft

Vállalt önerő összege:             1.931.677 Ft

A projekt megvalósítása folyamatban van.

A TOP- os pályázat csapadékvíz elvezetésére, melynek összege 411 millió Ft.  Elbírálása még folyamatban van, 2023 január végére lesz eredmény.

Az önkormányzat saját erőből a Szűk utcát újíttatta fel, valamint a többi utcában megtörtént az utak kátyúzása. Sajnos ismét vannak olyan szakaszok amelyeket újból kátyúzni kell. Erre a hidegaszfalt meg van rendelve.

Saját erőből új fűnyíró traktort vásároltunk: 2.060.000.- Ft

Végül szó esett arról is, hogy a Mária kert lassan az önkormányzat tulajdonába kerül, egy tervező páros ajándékba készített terveket egy erdélyi kápolna megvalósítására. A fele összeg megvan rá a fennmaradó forrást szeretnénk pályázati pénzből megvalósítani. A Transzkavics Bánya megállapodás alapján évi 3 millió Forint általános támogatást nyújt az önkormányzatnak. A polgármester felhívta a lakosság figyelmét a szelektív hulladékgyűjtők szakszerű használatára is. A tüzelési napok maradtak kedd és pénteken, egészen május elsejéig. Szeretnénk kérni a lakosságot, hogy tartsák be az erre vonatkozó szabályokat és csak ezeken a napokon tüzeljenek.

Ezután Nagy Miklós polgármester megköszönte a hivatal dolgozóinak munkáját, az önkormányzat munkatársainak munkáját. Megköszönte a képviselőtársai támogatását és a lakosságért végzett munkáját, valamint jegyző úrnak a fáradhatatlan munkáját, segítségét, hogy mindent megtesz a települések együttműködéséért, a pályázatok sikerességéért és hogy szakmai felkészültségével, tudásával viszi előbbre nem csak a közös önkormányzati hivatalt, de Gasztony Község Önkormányzatát is és segíti az itt élők mindennapjait.