Skip to content

Gasztonyi Hírmondó 2021 augusztus

GASZTONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SZERETETTEL

MEGHÍVJA ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT A

2021. AUGUSZTUS 14-ÉN TARTANDÓ

FALUNAPRA.

PROGRAMOK:

8:00 HARANGOZÓ LAJOS 14-DIK EMLÉKTORNA A

FOCIPÁLYÁN

9:30 ASZTALITENISZ A KÖZSÉGHÁZA ÉPÜLETÉBEN

15:00-19:00 UGRÁLÓVÁR, POPCORN, VATTACUKOR

15:00 POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ

KULTURÁLIS MŰSOR

KECSKÉS EGYÜTTES

VASSZENTMIHÁLYI SENIOR TÁNCCSOPORT

TŐZIKE DALKÖR ANDRÁSFA

ZUMBA

GERSEKARÁTI KÖTÉLUGRÓK

KABAI ALEX

AZ ELŐADÁSOK UTÁN VACSORA

FALUNAPI BÁL A TRILLA EGYÜTTESSEL

MŰSORVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

Falunapi segítség kérése:

Kérjük, aki ráér és szeretne segíteni a sátor összeszerelésében az jöjjön, várjuk szeretettel augusztus 11-én 15.00-tól, rossz idő esetén 12-én 15.00-tól.

Ugyanígy sátorbontásnál is szívesen várjuk a segítő embereket augusztus 16-én, rossz idő esetén 17-én. Előre is köszönjük!

Mária-kert: Szeretettel meghívunk minden gasztonyi lakost az augusztus 15-én vasárnap 17.00 órakor tartandó Nagyboldogasszony napi Mária-kerti misére.  Gyülekező a templomnál 16.00-kor. A szentmisét tartja Dr. Takács Gyula atya 50 éves aranymisés jubileuma alkalmából. Rossz idő esetén a gasztonyi templomban kerül megtartásra.  Aki szeretné falubuszt igénybe venni, kérem jelezze Sáfárné-Pintér Ildikónak. Aki szeretné támogatni egy kis süteménnyel vagy itallal az összejövetelt, azt szívesen fogadjuk a gyülekező előtt 15.30-kor. Szeretettel várunk mindenkit!

Előadás: Szeretettel meghívjuk Ilon Gábor régész augusztus 21-ei előadására 19.00-kor az Önkormányzati Hivatalba. Az időpontváltozás jogát fenntartjuk.

Olvasó népszerűsítő kézműves foglalkozás: Szeretettel várjuk augusztus 21-én délelőtt 10.00 a könyvtárba a gyerekeket foglalkozásra. A foglalkozást tartja Nádudvari-Szelhofer Szidónia.

Gasztonyi konditerem: Szeretném felhívni a gasztonyi lakosok figyelmét a konditermünkre. Várunk minden kedves érdeklődőt, legyen az fiatal vagy idős, vagy csak mozogni szeretnének. A részvétel ingyenes, a kulcsot Seszták Bélától lehet elkérni. Elérhetősége: telefon 0670/3585286,

e-mail: belasestak@gmail.com.

Pin-Pong:

Tisztelt Gasztonyiak!

Szeretettel várjuk azon kicsiket és nagyobbakat is délelőtt fél 9-től a gasztonyi Kultúrházban, akik szeretnének megismerkedni a pingponggal, magyarul az asztalitenisszel.

Kortól, nemtől, tudásszinttől függetlenül várjuk azon felnőtteket is, akik kipróbálnák magukat ezen sportágban.

Töltsünk együtt egy kellemes délelőttöt!

Valamint szeretnénk ,,újraéleszteni” a gasztonyi ping-pong csapatot. Ezért aki úgy érzi, hogy szeretne jelentkezni és versenyekre járni, az keresse bizalommal Sábler Józsefet a következő telefonszámon 0620/925-5519.

Köménymag Egyesület

Könyvtári nyitvatartás:

Kedves Könyvtári Látogatók!

A könyvtár használata már védettségi kártya nélkül is elérhető. A könyvtár használata közben a továbbiakban is fontosnak tartjuk a járványügyi óvintézkedések betartását, a kézfertőtlenítést, a távolságtartást.

Köszönjük a megértést és az együttműködést!

Nyitvatartás: Kedd 17.00-20.00 és Péntek 16.00-19.00.

Nádudvari-Szelhofer Szidónia könyvtáros

Augusztusi jeles napok:

Augusztus 01.: A forint születésnapja.

Augusztus 15.: augusztus 15-e Mária mennybevitele, magyar nevén NagyboldogasszonyNagyasszony napja (vö. Kisasszony napjával), egyben Magyarország Mária oltalmába ajánlásának emlékünnepe (ez utóbbit Magyarok Nagyasszonya néven az 1896. évi millennium óta október 8-án külön ünnepként üli meg a katolikus magyarság). Ezért, meg azért is, mert az ünnep nyolcadába Szent István napja is beleesik – nem beszélve arról, hogy az aratás után végre a falusi nép szusszanhatott egyet –, ez volt a magyar egyházi év egyik nagy ünnepi időszaka.

A krónikus hagyomány Szent Gellért püspök érdemének tudja be, hogy Jézus anyja magyar földön a „Boldogasszony” nevet kapta. A kutatók többsége megegyezik abban, hogy a velencei Gellért képviselte idegen egyház az ősvallásunk istenasszonya iránti hódolatot aknázta ki ezzel a gesztussal a keresztény eszmék gyorsabb elfogadtatása érdekében. Azt azonban, hogy első királyunk ajánlotta volna országát az égi királynő oltalmába, amint az a köztudatban él, nem tarthatjuk elfogadhatónak. István, aki a pápától kapott koronát, Szent Péter kegyelmébe ajánlotta Magyarországot. Amikor azonban a pápák erre való hivatkozással akarták érvényesíteni hűbérúri jogaikat István utódaival szemben, azok igazítottak valamelyest a tényeken. Úgy íratták újra az államalapító legendáit, mintha nem Péternek, hanem Máriának ajánlotta volna fel az országot. Az Árpád-korban mindenesetre Szűz Mária lett a magyarok legfőbb oltalma, a koronázó templomok, főpapi székesegyházak, számtalan monostor, búcsújáró hely és kisebb templom az ő égisze alatt állottak.

Augusztus 20.: SZENT ISTVÁN KIRÁLY – AZ ALKOTMÁNYOSSÁG, JOGÁLLAMISÁG NAPJA – AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE. Első királyunk a kereszténységben az István nevet kapta. A névválasztás tudatos lehetett az európai keresztény államok közé beilleszkedni vágyó Géza fejedelem részéről: István, görögül Sztephanosz azt jelenti: „koszorú, korona”. Hogy a név jelentőségét felismerték, arról a Kálmán-kori Hartvik püspök-féle István legenda tudósít. Eszerint a szülés előtt álló Sarolt fejedelemasszony előtt álmában megjelent Szent István első vértanú, s így szólt hozzá: „Bízz az Úrban, asszony, s légy biztos, hogy fiút fogsz szülni, akinek e nemzetségben először jár korona és királyság, és az én nevemet ruházd reá”. Hartvik a görög nyelvben járatlanoknak még a szájába is rágja a látomás értelmét: „az István nevet kapta… mert ami «István» a görög nyelvben, «korona» a latin beszédben.”Noha a legfőbb királyi jelvény, a korona általában mindenütt nagy tiszteletben részesült, az a fajta szentség és közjogi méltóság, amit a magyar nemzet tulajdonított a Szent Koronának, másutt ismeretlen volt. A megkülönböztetett tisztelet okai közt első helyen szokás emlegetni, hogy a hagyomány Szent István koronájával azonosította, sőt sokáig még a koronakutatók is úgy hitték, hogy a koronának legalább a felső része Istváné lett volna. Györffy György mindmáig az ő személyéhez köti a felső, úgynevezett latin koronát, amennyiben feltevése szerint az István fejereklyetartójából készült volna. (Koronánk készítésének helye és időpontja ma sem tisztázott egyértelműen.) Magam a korona hagyományok megszentelte közjogi állásának és tiszteletének fő okát abban látom, amit a legenda is a szánkba rág, nevezetesen: Szent István és a korona a nevükben egyek. Hagiosz Sztephanosz „hungarus” magyarra, vagyis latinra fordítva szent koronát jelent, s mint ilyen lett a személy, később az ő nevét viselő tárgy a keresztény magyar államiság megtestesítője. Más szóval, a korona Sztephanoszt, első királyunkat, annak személyén keresztül pedig a mindenkori királyt jelképezte. (A korona megszemélyesítésére a régi katolikus naptárban is találunk példát. A latin Korona, azaz „Koszorú” asszony és katona férje, Viktor, azaz „Győző” ókeresztény vértanúk ünnepét május 14-én ülték meg régen. Jelképes kettősük neve ugyanazt a gondolatot fejezi ki, mint István királyé. A koszorú a győztesnek kijáró diadém, a korona pedig a királynak). Szent István névünnepe, István király, Szent Király vagy egyszerűen Király napja, 1949 óta az Alkotmány és az Új kenyér ünnepe, a rendszerváltás óta legfőbb állami ünnepünk lett. István szentté avatása, névünnepének naptárba iktatása, amihez VII. Gergely pápa adott felhatalmazást, I. (Szent) László király és a magyar püspöki kar érdeme. (Csak az 1179. évi III. lateráni zsinat óta lett a szentté avatás az Apostoli Szék kizárólagos joga.) A szentté avatási eljárás részeként 1083. augusztus 20-án, a Nagyboldogasszony nyolcadába eső vasárnapon nyitották meg István király sírját. A magyar egyház ezt a napot iktatta a naptárba István névünnepeként.

Tegyünk az EGÉSZSÉGÜNKÉRT

Gasztony külső-belső tartásjavító program

Mozogj biztonságban!

A helyes mozgástól megerősödünk. A helytelentől megsérülünk!

Érdemes időben megtanulni a testünk helyes terhelését!

2021.08.27. A testtartás javításának lehetőségei: Fókuszban a gerinc problémái

17:00-18:20 Előadás

18:30-20:00 Gyakorlás: gerinc tréning

2021.09.03. A testtartás javítása és lelki okai: Fókuszban a boltívek jelentősége

17:00-18:20 Előadás

18:30-20:00 Gyakorlás: Lábtréning

2021.09.10. Testtartási hibák felszámolása

17:00-18:20 Előadás

18:30-20:00 Gyakorlás: Nyak, kar és vállöv tréning

Programokat tartja: Kádár Zoltán és dr. Heitz Anikó az Ozoana rendszer megalapítói.

A gyakorláshoz kényelmes szabadidő ruha és matrac szükséges.

Motiváció: Két ok miatt gyengülünk el. Az egyik a sérülések, fájdalmak. A másik a mozgáshiány. A sérülések és a fájdalmak oroszlán része megelőzhető. A legtöbb probléma a helytelen terhelésből adódik (pl. kopások, húzódások, sérvek). A helyes testtartás már tanulható, és most itt elérhető.

Kiknek ajánljuk:

  1. Fiataloknak, akik javítani szeretnének testtartásukon, ezáltal megelőzni a későbbi komolyabb mozgásszervi problémákat.  A testtudatosságuk növelésével sokkal jobb teljesítményt tudnak elérni.
  2. Idősebbeknek is, akik minél tovább fenn szeretnék tartani a problémamentes mozgás lehetőségét. Illetve szeretnék elősegíteni a gyorsabb regenerációs folyamatokat.
  3. Problémával is érkezhetsz. Segítünk az okok és a mélyebb mozgástani összefüggések megértésében és a helyes mozgási szokások kialakításában.

A 3 alkalom alatt végig vesszük a leggyakoribb problémák megelőzési lehetőségeit.

Témák:

  1. Ízületi problémák,
  2. gerincvédelem,
  3. bokasüllyedés,
  4. váll-nyak problémák, stb.