Skip to content

Pályázat kommunális dolgozó munkakörre

Gasztony Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet

kommunális dolgozó

munkakör betöltésére az alábbiak szerint:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő (heti 40 óra)

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9961 Gasztony, Fő utca 39.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Gasztony Község Önkormányzata ingatlanainak karbantartása, zöldterületek gondozása, rendezvények lebonyolításában való közreműködés

Illetmény és juttatások:

Munkabér megegyezés szerint.

Munkaruha juttatás

Pályázati feltételek:

Általános iskolai végzettség,

B kategóriás jogosítvány,

Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,

Kiváló szintű önálló munkavégzésre való készség,

Előnyt jelentő kompetenciák:

A településen lévő lakó-, vagy tartózkodási hely

Szakmunkás végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 -pályázó személyi adatai, szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okmány másolata – érvényes gépjárművezetői engedély másolata, -3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány -nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez történő hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2023. június 15. napjától tölthető be

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. június 12. 16.00 óra.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gasztony Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (9952 Gasztony, Fő utca 39.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Kommunális dolgozó.

Személyesen: Sáfárné Pintér Ildikó  alpolgármester, Vas megye, 9952 Gasztony, Fő utca 39.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtási határidőt követő képviselő-testületi ülésen. A Képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. június 14.

A pályázattal kapcsolatosan Sáfárné Pintér Ildikó Alpolgármesternél lehet a 70 9406456-os telefonszámon lehet érdeklődni.

Gasztony Község Önkormányzata Képviselő-testülete nevében: Sáfárné Pintér Ildikó alpolgármester