Skip to content

Hősök Napja 2022

Ahogyan kell, idén is megemlékeztünk hőseinkről Gasztonyban. A falu harctereken, a haza védelmében elesett hőseiről, de minden magyar hősről is. Akik bizony szép számmal voltak, ha csak azt nézzük, hogy a népünk hosszú vándorlásától elindulva hány és hány csatát kellett megvívnunk az évezredek folyamán. De megtettük, amit meg kellett, és itt vagyunk!

A MAGYAR HŐSÖK EMLÉKNAPJÁT minden év utolsó vasárnapján tartják Magyarországon. Eredete az 1917. évi VIII. törvényre vezethető vissza. Ebben mondták ki először, hogy nemzetünk hősi halottainak kegyeletteljes tiszteletét megfelelő módon kifejezésre kell juttatni. A kommunista Magyarországon e napot nem ünnepelték. A Magyar Köztársaság Országgyűlése a magyar nemzet soha el nem múló hálája jeléül, a ma élő és a jövő nemzedékek okulására, a hősök dicsőségére a 2001. évi LXIII. törvény alapján minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját a Magyar Hősök Emlékünnepévé nyilvánította.