Skip to content

Gasztonyi Hírmondó 2022 március

Március 8. Nemzetközi Nőnap

Kedves Édesanyák, Lányok, Asszonyok!

A Nemzetközi Nőnap alkalmából településünk valamennyi asszonyának, nagymamájának, leányának kívánok jó egészséget, örömöt, sok szeretetet, az élet szebbé tételéhez figyelmes társat.

Nagy Miklós polgármester és a képviselő-testület férfi tagjai

Nőnapon
napon hallgasd csak, minden csicsereg,
nőnapon ünnepel a madársereg,
nőnapon, a virág buján illatoz,
nőnapon a nap is csak terád ragyog.

Nőnapon beszédes szirmok vallanak,
nőnapon a női lélek boldogabb,
nőnapon mindent elmond egy kis virág,
nőnapon lábadhoz borul a világ.
 

Március 15.

1848-49-es Forradalom és Szabadságharc évfordulója. Megemlékezést 2022. március 11-én, pénteken 15:00 órakor tartjuk a Községháza előtti emlékműnél.

Kedves Gyerekek:

Március 5-én 9:00-kor Mézeskalács huszárokat készítünk, ha van kedvetek, gyertek el a Közösségi színtérbe (Kultúrba)

Március 12-én 9:00-kor magvas mézeskalácsot készítünk várunk mindenkit szeretettel.

Hozzatok magatokkal tálcát, amin haza tudjátok vinni az elkészült remekműveket!

Tisztelt Lakosság!

A háborús konfliktus elől, Ukrajna területéről Magyarországra menekülők megsegítése céljából Önkormányzatunk is gyűjtést szervez. Fogjunk össze, segítsük a bajba jutott, menekülni kényszerülőket.

A Községháza épületébe hétfőtől csütörtökig 08,00-10,00 óra és 13,00-15,00 óra között van lehetőség az adományokat hozni a rászorulók részére.

Amire szükség van:

  • tartós élelmiszer (konzervek, azonnal fogyasztható, főzést nem igénylő ételek, bébiételek, babatápszer, keksz)
  • ásványvíz, dobozos gyümölcslevek,
  • tisztálkodási szerek, WC papír, papírzsebkendő, női intimbetét, pelenka, nedves törlőkendő,
  • gyógyszerek (fájdalomcsillapító) kisgyerekek alapgyógyszerei, sebtapasz, kötszer,
  • kislámpa, gyufa, polifóm,
  • pléd, takaró, párna. hálózsák.

A felajánlásokat 2022. március 10-ig várjuk.

Minden adományt köszönünk!

Gasztony Községi Önkormányzat

Háziorvosi és védőnői rendelés változása

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2022. február 28-tól – 2022. szeptember 30-ig a vasszentmihályi rendelőben a háziorvosi és védőnői rendelés szünetel.

Ezen idő alatt a háziorvosi rendelés az alábbiak szerint történik:

Gasztony, Fő utca 42.

Hétfő: 10,10 – 12,00 óra

Kedd:             08,00 – 12,00 óra

Szerda:           08,00 – 12,00 óra

Csütörtök:      12,00 – 15,00 óra (12,00 – 13,00 óra között tanácsadás)

Péntek:           08,00 – 11,00 óra

Rátót, Fő utca 43.

            Hétfő: 09,30 – 10,00 óra

Rönök, Alkotmány út 30.

            Hétfő: 08,00 – 09,00 óra

A háziorvos mobilszáma, mely csak rendelési időben hívható: 06-70-555 6029

Asszisztens mobilszáma: 06-30-503 7761 (Hívható hétfőtől csütörtökig 08,00-16,00 óráig, pénteken 08,00 – 11,00 óráig.)

Kérünk, mindenkit, hogy aki autóval érkezik a gasztonyi rendelőbe lehetőleg a boltnál parkoljon, ne a rendelőnél, mert azzal akadályozza a biztonságos közlekedést!

A Védőnői Szolgálat szerdai napokon a rátóti háziorvosi rendelőben fogadja pácienseit 08,00 és 12,00 óra között. Az orvosi tanácsadás csütörtökön 12,00 -13,00 óra között lesz a gasztonyi orvosi rendelőben.

Kérem, hogy minden esetben egyeztessenek időpontot Bándoli Odett védőnővel.

A védőnő telefonszáma: 06-30-726 9791

Polgármester fogadó órája:

Nagy Miklós polgármester kedden és csütörtökön 08,00-09,00 óra között tart fogadó órát.

Egyéb időpontban az alábbi telefonszámon érhető el: 06/30/5490136

Gasztonyi Polgármesteri hivatal ügyfélfogadási ideje:

Kedd, csütörtök: 08.00 – 15.00 óra Tóth Judit

Telefon: 06/94/538-009, 06/30/5476509

Dr. Kelemen Marcell jegyző elérhetősége telefonon: 06/30/5384560

Ügyfélfogadási időn kívül ügyintézés előzetes egyeztetést követően személyesen a Rátóti Közös Önkormányzati Hivatalban (Rátót, Ady Endre utca 6.).

Telefon: 06/94/538.021, e-mail: ratotjegyzo@pwnet.hu

Adó és hagyatéki ügyek intézése: Németh Brigitta telefon: 06/94/200-026, e-mail: ronokhivatal@gmail.com

Anyakönyvi, szociális egyéb igazgatási ügyek: Tóth Judit 06/94/538-021, 06/30/5476509          e-mail: tothjudit@pwnet.hu

Felelős kutyatartás

Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen. Belterület közterületén – kivéve az ebek futtatására kijelölt területet – ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes.

Megkérek minden gasztonyi lakost, hogy a kutyatartás szabályaira figyeljenek oda, mert sok panasz érkezeik Önkormányzatunkhoz a településen, szabadon kószáló kutyákról. Akik nem tesznek eleget a fent említett kötelezettségüknek, azok ellen hatósági eljárást indítunk. Megértésüket köszönjük!

Égetés:

Amíg a járványhelyzet tart, addig a tűzgyújtás továbbra is engedélyezett a szokott napokon (kedd és péntek 06.00-20.00), az alábbi szempontok figyelembe vételével:

– avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen és telken szabad égetni úgy, hogy az emberi egészséget és környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.

– az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (PVC, veszélyes hulladék).

– a szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.

– a szabadban tüzet és tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.

 – a tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

– a hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.

Szelektív hulladékgyűjtés

Felkérem a település lakosságát, hogy a kihelyezett szelektív hulladékgyűjtő edényekbe, csak az edényen megjelölt hulladékot helyezzék el. Az edények ürítését csak abban az esetben végzik el, ha a megfelelő hulladék van elhelyezve benne, nem pedig vegyes kommunális hulladék. Abban az esetben, ha nem megfelelő hulladék kerül az edényekbe, a hulladékgyűjtő szigetek felszámolásra kerülhetnek.

Március nevezetes napjai

Március 2. Arany János születésnapja.

A „tavasz-ünnepély” albumába
Anyai gond, anyai báj
Virraszt a bölcső felett,
Redős homlok, mosolygó száj
Az aggódó szeretet;
Kire ily nap nem derűl:
Szánd az árvát, könyörülj.

Március 21. Csillagászati Tavasz kezdete.

Ezen a napon a Nap az Egyenlítő magasságában halad át az égen, sugarai merőlegesek a föld forgástengelyére, éppen keleten kel, és nyugaton nyugszik, a nappalok, valamint az éjszakák hossza az egész földgolyón egyenlő. Innen a neve „napéjegyenlőség”. (Csak az északi féltekén tavaszkezdet, földünk déli oldalán ez az ősz első napja.) Ettől kezdve napról napra távolodik a Nap az Egyenlítőtől a Ráktérítő felé, sugarai egyre nagyobb szöget zárnak be a földtengellyel, ezért az északi féltekén hosszabbodnak és melegednek a nappalok, a délin viszont rövidülnek, és jön a tél.

A tavaszpont nem feltétlenül a tavasz első napja. Azt a helyi éghajlati és időjárási viszonyok szerint határozta meg az ember. Mi március 1-jétől számoljuk a (meteorológiai) tavasz kezdetét, a kínaiak a régi keltákhoz és rómaiakhoz hasonlóan február elejétől (febr. 4-e vagy 5-e). Ők a tavasz félidejébe eső napéjegyenlőségi napot az évszak csúcspontjaként ünneplik, a följegyzések szerint legalább az i.e. 2. évezred közepétől fogva.

Az évszak és a tavaszpont allegorikus ábrázolásai is különböznek egymástól. Ripánál a tavasz mirtuszkoszorús leány, keze telis-tele virágokkal, körötte vidám növendék állatok. A tavaszpontot egy ifjú alakja jelképezi oldalasan osztott, félig fehér, félig fekete ruhában, derekán csillagos öv, jobbjában kos, baljában virágcsokor, lábai szárnyasak. Fehér és fekete szárnyakon áll (az egyenlően osztott színpár a nappalok és éjszakák egyforma hosszára utal).

A tavaszi hónapokat is megszemélyesítették három, virágos, szőke szűz alakjában. Gyöngyös, drágaköves zöld ruhát viselnek, a tavaszi hónapok állatövi jegyeivel (Kos, Bika, Ikrek). Antik hagyományból eredően a tavasz Flora és Venus évszaka. A virágok általában és a zöld szín a tavaszi földet megszemélyesítő Flora attribútuma, a mirtusz és a gyöngy Venusé.

Március 22. Víz világnapja

Megünneplését az 1992. évi Rio de Janeiro-i környezetvédelmi konferencián kezdeményezték. Ennek hatására az ENSZ március 22-ét nyilvánította e nappá, felhívta a kormányok, szervezetek és magánszemélyek figyelmét a víz fontos szerepére életünkben. Cél, hogy óvjuk, védjük környezetünket, s ezen belül a Föld vízkészletét.

Március 25. Urunk megtestesülésének hírüladása, Gyümölcsoltó Boldogasszony.

Jézus fogantatásának ünnepe. Régi magyar neve, Gyümölcsoltó Boldogasszony, és a hozzá fűződő gazdag hiedelemanyag mutatja, hogy az oltás, szemzés hagyományos napja volt e tájon. A jámbor néphit szerint azért, mert Mária is ezen a napon fogadta méhébe Jézust. Racionális elme nem látja itt az összefüggést, de lelkünk mélyén tudunk róla. A címben idézett Petőfi-sor a példa rá.

A legfőbb istenanya és a nőivarú, az istenfiú-gyümölcsöt termő világfa egymásnak megfelelő Föld és Tejút jelkép, láttunk már rá példát. A Bibliában a kép hasonlat-szinten maradt fenn, a messiási próféciákban, és az angyali üdvözlet szavaiban: „áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus”. A középkor látomásos festőinek fatábláin a faisten anya képzete ismét kivirágzik.

Tavaszi munkálatok a kertekben

Íme, a legfontosabb márciusi kerti munkák

1. Fák, cserjék ültetése, ápolása

Kora tavasszal a legsürgősebb feladat a gyümölcsfák, díszfák és díszbokrok, szőlőoltványok, rózsatövek ültetése. Sok a munka ilyenkor az idősebb, termő gyümölcsfákkal is: jön a koronaritkítás ideje, amikor a sűrűn álló, egymást keresztező ágrészeket és vesszőket tőből ki kell metszeni, hogy később minden gyümölcsöt elegendő napsütés érjen és ízletes termést hozzanak létre. A kert minden lombhullató növényének lemosó permetezését is ekkor kell megejteni.

2. Ezeket a zöldségeket most kell elvetni

A hónap második felében kell elvetni az átmeneti lehűlést is elviselő zöldségfélék, így például a zöldborsó, a sárgarépa és a petrezselyem magját. Emellett ilyenkor célszerű ültetni a vöröshagyma dughagymáit és a fokhagyma gerezdjeit is. A nagyobb évelő fűszernövényeket, például a Lestyánt vagy a citromfüvet is már szabadföldbe ültethetjük.

3. Felkészülnek a virágok

Március az évelő virágok ültetésének és a rózsabokrok metszésének optimális ideje. Ha jó az idő, már kivihetjük a szabadba a fagymentes helyen teleltetett növényeket, például a leandereket.

4. Ideje a gyeppel is foglalkozni

A gyep ápolása az első melegebb napokon indul. Tisztítsuk meg a lomb- és egyéb téli „maradványoktól”, különben a fűrothadásnak indul! A lombmaradékokat hordjuk a komposztra. A sövények alatt maradjon a lomb – védelmet nyújt a hasznos rovaroknak. Ahogy a fű elkezd növekedni, valamint az időjárási és a talajviszonyok is engedik, gereblyézzük el a gyepről a leveleket, egy lombseprűvel fésüljük át alaposan, hogy levegőhöz jusson és elkerülhessük a rothadásos betegségeket. Túlságosan erősen azonban ne gereblyézzünk, mert károsíthatja a füvet!

5. Készüljünk fel a kártevőkre

Az enyhébb, csapadékosabb idő beálltával a meztelen csigák megjelenése problémát okozhat, a szürkepenész, peronoszpóra is könnyen felütheti a fejét a káposztafélék között. Esetenként a levéltetvek szórványos megjelenésére is számítani lehet.

6. Ellenőrzés, javítások

Ideje ellenőriznünk a télire elzárt vízvezetékeket. Ha a tavasz eleji nagy vizsgálat során hibát találunk, még idejében elvégezhetjük a szükséges javításokat. Ha februárban nem tettük meg, most mindenképp érdemes pótolnunk a kerti szerszámok, eszközök közül azokat, amik esetleg elhasználódtak vagy hiányoznak.