Tapsifüles óvoda

A Gasztonyi Tapsifüles Óvodában olyan közösséget biztosítunk a gyerekeknek, mely ünnepeivel, hagyományaival, élmény gazdag programjaival és nyugodt szeretetteljes légkörével igazi otthont teremt a gyermekek számára.

Óvodavezető: Petrovics Ferencné

Férőhely: 1 gyermekcsoport: 21 férőhely

Nyitva tartás: 7 órától 16 óráig

Az intézmény tevékenységi köre, alapfeladatai, szakfeladatai:

  • Óvodai nevelés: a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében, s ellátja a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is.
  • Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése: a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, akik neveléséhez a fenntartó a személyi és tárgyi feltételeket biztosítani képes.
  • Kiemelten tehetséges gyermekek óvodai nevelése.
  • Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelése

Óvodánkban az alábbi ünnepeket tartjuk:

  • A gyermeki élet hagyományos ünnepei:
    mikulás, karácsony, farsang, születésnapok
  • Nyilvános ünnepeink: anyák napja, búcsúztató
  • Nemzeti ünnepek: március 15., október 23.
  • Hagyományok: (részvétel a település életében) az idősekről műsoros megemlékezés, karácsonyvárás, faültetés a tündérkertben

Polgármesteri köszöntő

Gasztony község a Rába völgyében, Körmend és Szentgotthárd között félúton található. Mindkét város negyedórányira van a 8-as számú úton. A községet nem szeli ketté főútvonal, nincs áthaladó forgalom, ami összekötné a környező településekkel, ezért nyugodt, tiszta levegővel és környezettel rendelkező, csodaszép falu. Honlapunkon településünkről a legfontosabb tudnivalókat olvashatja el, megtalálhatja intézményeink, szervezeteink címét és telefonszámait és közérdekű információk is állnak rendelkezésükre.(A folytatáshoz kattintson ide!)