Híres szülötteink

 

Dr. Széll Kálmán
Gasztony, 1843. június 8. – Rátót, 1915. augusztus 16.

Miniszterelnök, pénzügyminiszter, a Magyar Tudományos Akadémia tagja

Mint pénzügyminiszter, rendet teremtett az államháztartásban, az állami bevételeket addig nem sejtett magasságra emelte, az adminisztrációt reorganizálta, tető alá hozta az 1878-i pénzügyi és gazdasági kiegyezést Ausztriával.
Felesége Deák Ferenc gyámleánya, Vörösmarty Mihály leánya, Vörösmarty Ilona volt. 

Bővebben:
Dr. Széll Kálmán Wikipédia oldala

 

 

Széll Ignác
(Gasztony, 1845. augusztus 13. – 1914. március 22.)

Miniszteri tanácsos, államtitkár

1877. december 19-én Vas vármegye alispánjává választották. Belügyminisztériumi osztálytanácsosként a vármegyei, majd a közjogi osztályt vezette. 1885-ben miniszteri tanácsosi címmel ruházták fel, és a községi főosztály élére került. 1893-ban valóságos miniszteri tanácsos, majd államtitkár, valóságos belső titkos tanácsos lett. 

Bővebben:
A Vas Megyei levéltár archívuma

 

 

Hertelendy Gábor
Gasztony, 1742. szeptember 7. – Gyöngyös, 1820. július 26.

Császári és királyi huszár altábornagy

Részt vett az adott kor és időszak valamennyi háborújában: a török, porosz hétéves háborúban. Legjelentősebb sikereit a franciák és Napóleon ellen érte el. A 12. Nádor (Palatinus) huszárezred megalapítója és első ezredparancsnoka. A Napóleon ellen szervezett Tiszán innen felkelő nemesi hadsereg vezére, dandártábornoki rangban. 

Bővebben:
Hertelendy Gábor Wikipédia oldala