Nyertes pályázat

A Kormány 2068/2017. (XII. 28.) egyes települési önkormányzatok feladatellátásának támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról szóló határozatában biztosítja a belterületi járdák felújítására Gasztony Község Önkormányzata által beadott 5.831.567 Ft támogatási kérelmét. A támogatás 85%-os így az Önkormányzatnak 15% önerővel kell megvalósítania  a beruházást.